Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2014

realme
23:24
9974 c7fd
Reposted fromdailylife dailylife
realme
23:19
zapewne
Reposted fromredhairwitch redhairwitch

September 06 2014

realme
22:51
Bo miłość to nie górnolotne słowa...ani obietnice.
To mleko z Twojej lodówki i gorzka kawa z rana.
realme
22:44
Don’t leave a girl you need, for a girl you want.
— Frank Ocean
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatranswizja transwizja
realme
22:17
Są takie dni i pytania, na które nawet wódka nie zna odpowiedzi.
realme
22:12
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje
przeze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski
realme
21:58
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viamefir mefir

September 04 2014

realme
14:42
7609 03a9
Reposted fromkjuik kjuik viauaremyheaven uaremyheaven
realme
14:41

August 20 2014

realme
15:20
Reposted fromrickmiller rickmiller
15:18
8308 f6ab 500
Reposted frommylyricalsympathy mylyricalsympathy
realme
15:16
5397 90d0 500
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin
realme
15:14
15:11
6302 88c7
Reposted frombpio bpio
realme
15:09
Reposted fromDevikitsu Devikitsu
15:06
7785 980f
14:58
realme
14:58
7904 fdc1 500
Reposted fromchangecolour changecolour
realme
14:50
8641 e560
Reposted fromgeheimniskraemer geheimniskraemer
realme
14:49
Reposted fromtjeden tjeden
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl